::Selamat Datang Ke Laman Blog SMK Belara::
Kami bersedia memberikan khidmat yang mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan kami sebagaimana berikut :
  • Memastikan semua guru dan kakitangan sokongan mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan bekerja secara bepasukan bagi menjayakan visi sekolah .
  • Memahami dn bersedia ntuk mnyelesaikan masalah secept mungkin.
  • Mengeratkan hubungan antara sekolah dan masyarakat.
  • Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif
  • Membei maklumat lengkap yang diperlukan dengan tepat dan cepat
  • Melibatkan permuafakatan komuniti dalam pendidikan sepanjang masa.
  • Mempertingkatkan prestasi sekolah dalam sema bidang.
  • Menggembleng semua sumber secara berkesan untuk perkembangan dan kemajuan sekolah.
  • Mengamalkan pengurusan kurikulum dan kokurikulum ke arah kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Menghasilkan lepasan sekolah yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia.

***Kami sentiasa bersedia menerima saranan dan teguran membina untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan organisasi kami.